Bloc

El present bloc plasmarà l’activitat crítica de l’autora, Elionor Pons, especialment en temàtiques vinculades amb Treball Social, Mediació i Resolució de Conflictes, Educació, Comunicació, etc. des d’una perspectiva molt més tècnica i professional, on es corroboraran les pròpies teories amb altres existents per poder obtenir una visió molt més àmplia de la problemàtica o conflictologia a tractar.