Discurs 25N per l’Ajuntament de Campanet, en nom de l’associació Escarrufaverros.

Discurs Dia Internacional
de l’Eliminació de la Violència contra la Dona, Campanet (2018).